Introductie | Eigenschappen | Materialen | Toepassingen | Referenties | Prijslijst | Kontakt
Slideshow | Product datablad | Bestek / lastenboek | CAD-service | Installatie handleiding
 
DUURZAAM
 
Slijtvast, snel en makkelijk. Binnen mum van tijd een nieuwe makkelijk te onderhouden gevel voor de komende 50 jaar.
 
FLEXIBEL
 
Inspecteerbaar systeem met keuze uit diverse kleuren. Gevelkwaliteit altijd eenvoudig te waarborgen.
 
GOED
 
Kwaliteitsgarantie op geleverde producten en verrichte arbeid.
 
 

Installatie handleiding

Uitgangspunt
Het installeren van Marmoroc is bovenal zichtwerk. Theoretisch komen de stenen koud tegen elkaar, maar de installateur heeft te maken met de maattoleranties van de geleverde stenen. Het plaatsen in tegelverband is daarom lastiger dan het plaatsen in halfsteens verband. Er is bij tegelverband immers een lang doorlopende stootvoeg, waarbij met de marges van de toleranties gespeeld moet worden.

Ontwerp
Voor dat met installatie begonnen wordt dient eerst een gevelplan gemaakt te worden. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is de onderzijde van ramen. Aan de onderzijde van de ramen dient een hele steen te komen. De ophanging van de stenen zit immers bovenaan en hier mag niets vanaf geslepen worden. Hierdoor wordt tegelijk bepaald hoe hoog de gevel boven het maaiveld eindigt en hoever de gevel tot de top door kan lopen. Bij de top is al dan niet een afwerkingsprofiel nodig. Aan de bovenkant van ramen en deuren kunnen stenen op maat aangepast worden met een haakse slijper of een (watergekoelde) tafelzaag voor zover de ophanging van de steen niet weggeslepen word. In dit laatste geval, waarbij de steenhoogte kleiner dan 40 mm wordt, zal er ook boven (of rondom) de ramen en deuren een afwerkingsprofiel gemaakt moeten worden.

In de meeste gevallen wordt ervan uit gegaan dat van de hoeken van het gebouw naar het midden wordt gewerkt, waarbij de op maat te maken stenen in het midden boven ramen en deuren komen. Bij gevels waarbij niet met Marmoroc om een hoek wordt gewerkt, kan een gevelplan het inzichtelijk maken of dat versnijden op de uiteinden mooier oogt. De hoekstenen lopen hier veelal toch tegen of achter een hoekprofiel. De hoekstenen dienen echter wel altijd op 2 verschillende montageprofielen te hangen. Praktisch gezien betekent dit hoekstenen van langer dan 15 cm. Consulteer voor toepassingen van hoger dan 6 meter Marmoroc BeNeLux.


Installatie
Hieronder wordt kort in hoofdlijnen de logische wijze van installeren aangegeven.
1. Bepaal de plaatsingshoogte van de montageprofielen aan de hand van de onderkant van de ramen.
2. Plaats de eerste montageprofielen op de gebouwhoeken, wanneer mogelijk waterpas. Bij sommige gebouwen is het verstandiger om de scheefstand aan te houden. Wanneer de dragende constructie waterpas gebouwd is kan van een zelfnivellerend lasertoestel gebruik gemaakt worden om de overige tussenliggende montageprofielen te plaatsen.
3. Plaats de overige montageprofielen op halfsteens afstand van de hoeken uit naar het midden van de gevel. Het voorlaatste montageprofiel vanaf de hoek is bepalend voor de maat van de plaats waarop de andere montageprofielen komen. Het montageprofiel op de hoek kan immers niet op halfsteens afstand worden geplaatst. Onder en boven ramen worden de montageprofielen veelal op een andere maat dan halfsteens geplaatst, omdat hier de stenen veelal op maat gesneden dienen te worden.
4. Plaats de montageprofielen naast deuren en ramen.
5. Monteer het ventilatieprofiel aan de onderzijde van de gevel.
6. Controleer of dat de montageprofielen niet meer dan 1 mm in de diepte golven met laser of een rij (eventueel koord). Vul de oneffenheden waar nodig aan de achterkant uit met vulblokjes. Deze vulblokjes zijn bij de professionele bouwmarkten verkrijgbaar.
7. Schuur voor plaatsing van de stenen de korrels van de zijkanten van de steen met een stukje Marmoroc-steen van circa 8 cm met een korte heen en weer beweging van de hand. Neem wanneer mogelijk de stenen van 3 of meer pallets om eventuele kleur-nuances netjes over de gevel te mixen.
8. Plaats eerst alle hoekstenen op alle gebouwhoeken. Zorg ervoor dat de randen van de stenen netjes in een lijn van onder naar boven lopen.
9. Werk met de plaatsing van de overige stenen naar het midden / de ramen toe. Blijf erop letten dat de stootvoegen netjes in een lijn lopen.
10. Als laatste worden de ramen en deuren en alle overige gevel ornamenten afgewerkt.

Voor een professionele verwerking van Marmoroc zijn naast de gebruikelijke handgereedschappen, kleine haakse slijper (liefst 125 mm), accuboormachine, (hamer-)boormachine en persoonlijke beschermingsmiddelen de volgende gereedschappen aan te bevelen. Een laser-waterpasinstrument voor het verticaal en horizontaal uitlijnen en een (watergekoelde) tafelzaag eventueel met zaaghoekinstelling en geleiderail.
Voor doe-het-zelf (windstil weer) toepassingen kan ook gebruik gemaakt worden van een schietlood en een koord van minimaal de gevellengte en/of een metalen rij voor het uitlijnen. Zolang er maar op een millimeter nauwkeurig wordt gewerkt.

Hieronder treft u nog enkele richtlijnen in de vorm van een stripverhaal aan die bij de verwerking van Marmoroc in acht genomen dienen te worden.
Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 456 Pagina 7
 
 
 
  Vragen - Neem gerust kontakt op wanneer u vragen heeft.

 

Offerte - Wij maken graag een gratis offerte voor u op. Zie ook de prijslijst.